Poslovni klub KUM

KUM I

Prvi sastanak Kluba Uspešnih Menadžera ''KUM'', održan je godine u Kancelariji za mlade u Kragujevcu.…
Više