Kako se proleće bliži, tako se polako i građani pripremaju da na svojim objektima završe neophodne građevinske radove. Za izvođače ovo znači siguran izvor prihoda, ali i puno posla i papirologije. Prema našem Zakonu, izvođač radova ima niz obaveza kako bi osigurao bezbednost na gradilištu. Kazne za nepoštovanje zakona su velike, te nije na odmet podsetiti se svih propisa i uveriti se da su sve neophodne dozvole i bitni dokumenti pripremljeni.

Pridržavanje zakonskih propisa

Izvođač radova mora poštovati sve relevantne zakonske propise, uključujući i one koji se odnose na bezbednost na gradilištu i zdravlje na radu. Upoznavanje s ovim propisima je obavezno pre početka izvođenja radova, ali i prekaljeni izvođači bi trebalo da isprate sve eventualne izmene zakona, poput Zakona o građevinskim dozvolama, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o građevinskim proizvodima i drugih relevantnih propisa.

Procena rizika

Smanjivanje rizika u bilo kom poslu je osnova za uspeh. Izvođač radova treba da obavi procenu rizika na gradilištu kako bi identifikovao potencijalne opasnosti i utvrdio mere koje treba preduzeti kako bi se te opasnosti svele na minimum ili eliminisale.

Photo by Engin Akyurt on Pexels

Osim što su zakoni i pravilnici bitni za svođenje rizika na minimum, jako je bitno i pratiti tehničke i tehnološke inovacije. Inovacije u opremi i mašinama omogućavaju ne samo bržu i ekpeditivniju izgradnju, već i smanjuju rizik u toku celog procesa.

Pravilno obezbeđivanje gradilišta

Obezbeđivanje gradilišta je ključno za zaštitu ljudi, imovine i okoline. Postoje različite mere i prakse koje se primenjuju kako bi se osigurala sigurnost gradilišta. Za početak, postavljanje čvrste brendirane ograde oko gradilišta sa jasno vidljivim znakovima upozorenja može sprečiti neovlašćeni pristup. Znakovi bi trebalo da jasno istaknu opasnosti i zabrane pristupa osobama koje nisu ovlašćene.

Ukoliko se koriste skele prilikom izvođenja radova, neophodno je da se radnici obezbede tokom boravka na njima. Skelsko platno, osim što štiti vaše radnike, i građevinu od nepovoljnih vremenskih uticaja, takođe ima ulogu u reklamiranju. Brendiranje gradilišta može vam doneti sledeći veliki posao.

Obezbeđivanje zaštitne opreme

Bez zaštitne opreme, niko ne bi trebalo da ulazi na gradilište. Izvođač radova je dužan da osigura da radnici na gradilištu koriste odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (tzv. LZO), kao što su kacige, zaštitne cipele, rukavice, sigurnosni pojas itd. Iako se u praksi dešavaju slučajevi u kojima se LZO ne koristi, poslodavci bi trebalo svakom radniku da obezbede opremu koja im odgovara zbog bezbednosti na gradilištu.

Photo by Scott Blake on Unsplash

Obuka radnika

Izvođač radova dužan je da radno mesto učini bezbednim, a to uključuje i obuku radnika. Svaki radnik treba da bude upoznat sa procedurama i pravilima zarad bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući upotrebu zaštitne opreme i postupanje u hitnim slučajevima.

Redovna inspekcija opreme

Oprema koja se koristi prilikom izgradnje objekata i renoviranja doma mora biti u dobrom stanju i sigurna za upotrebu. Izvođač radova treba redovno da pregledava i održava svu opremu kako bi se uverio da je bezbednost na gradilištu na maksimalnom nivou.

Pravilno označavanje opasnih područja

Gradilišta su poznata po gomilama šuta koji je često opasan po životnu okolinu i zdravlje ljudi. Zbog toga izvođač radova treba jasno da obeleži opasna područja na gradilištu kako bi upozorio radnike i posetioce na potencijalne opasnosti.

Koordinacija sa nadležnim organima

Izvođač radova dužan je da sarađuje sa nadležnim organima za bezbednost na radu i da im po potrebi pruži sve neophodne informacije i dokumentaciju na uvid. U praksi se pokazalo da uredno složena i potpuna dokumentacija olakšava i ubrzava inspekcijski nadzor. Stoga je preporučljivo da odgovorno lice bitne papire drži pri ruci i da budu lepo organizovani.

Rešenje iz APR-a, podaci o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu, izvod iz Akta o proceni rizika, pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, uverenje o osposobljenima za pružanje prve pomoći i projekat skele samo su neka od dokumenata koje vam inspektori mogu tražiti na uvid.

Ove obaveze su samo neki od ključnih aspekata koje izvođači radova moraju ispuniti kako bi osigurali bezbednost na gradilištu u skladu sa našim zakonodavstvom. Važno je naglasiti da se propisi i zakoni koji se odnose na ovo pitanje mogu menjati i dopunjavati, pa je stoga preporučljivo redovno pratiti relevantne zakonske izmene koje moraju biti objavljene u Službenom glasniku.