Rođena je 1984. godine u Kragujevcu gde je završila srednju ekonomsku školu. Diplomirala je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu (VIPOS) 2012., smer Marketing i trgovina, i odbranila Završni rad pod nazivom „Kvalitet u visokom obrazovanju“. Studije nastavlja na Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Valjevu, brani Završni rad pod nazivom „Doprinos Stiva Džobsa u upravljanju istraživanjem i razvojem“ i dobija zvanje diplomirani ekonomista sa prosečnom ocenom 9,52.

U okviru Marketing Koncept grupe doprinela je razvoju projekta ”eKnjiga”.

Po završenoj srednjoj školi bavila se honorarnim poslovima i radom u knjigovodstvenoj agenciji. Tokom studija je obavljala volonterske poslove i bila je uključena u studentske organizacije. Bila je član SKASS-a (Studentska konferencija strukovnih studija Srbije), potpredsednik Studentskog parlamenta VIPOS-a, član Komisije za kvalitet i član Odbora za izbor direktora VIPOS-a. Takođe je bila član Komisije za spoljnu proveru kvaliteta KAPK (Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta). Bavila se organizacijom mnogih studentsktih događaja. U slobodno vreme se bavi fotografijom.