U zavisnosti od vrste firme i njenih raspoloživih finansijskih i ljudskih resursa, posao kreiranja i sprovođenja strategije nastupa na Internetu može se poveriti specijalizovanim Internet firmama i u sklopu firme. Bez obzira da li firma prepušta kompletan posao oko kreiranja poslovnog nastupa na Internetu nekoj drugoj firmi ili pojedincu, ili ima ljudske resurse za samostalno definisanje Internet strategije, u samoj firmi mora postojati osoba (osobe, tim) koja će definisati i pružiti informacije o tome koji su poslovni ciljevi firme, na koji način ona funkcioniše u realnom svetu, šta su proizvodi i usluge firme, itd.

Da bi se ostvario plan kreiranja i sprovođenja strategije prisustva firme na Internetu mora se oformiti tim koji je zadužen za sprovođenje, održavanje i unapređenje celokupnog poslovnog online nastupa. U slučaju da firma u poslovanju koristi intranet, ekstranet i Internet, u tim zadužen za prisustvo firme na Internetu treba angažovati za tehničke poslovne funkcije:

Internet, u tim zadužen za prisustvo firme na Internetu treba angažovati za tehničke poslovne funkcije:

1. Administrator sistema – osoba (jedna ili više njih) koje tehnički održavaju kompletno intranet/ekstranet/Internet okruženje.
2. Programer – osobe koje kreiraju i održavaju programske module i baze podataka prilagođene intranet/ekstranet/Internet okruženju. U slučaju da sajt nema programskih modula (statički HTML sajt), programer se zadužuje za kreiranje HTML koda.
3. Veb dizajner/dizajner – osobe koje se staraju o vizuelnom identitetu prilagođenom
intranet/ekstranet/web okruženju.

Najvažniji ciljevi Internet prisustva firme su:
• poboljšanje komunikacije ili odnosa s klijentima,
• dolaženje do novih klijenata,
• smanjenje troškova poslovanja i
• povećanje profita.

Ciljevi se mogu ostvariti direktno ili indirektno, u zavisnosti od usvojene ideje o Internet prisustvu. Internet prisustvo firme predstavlja i jedan od načina oglašavanja, što takođe može biti definisano kao cilj. Osnovni razlozi oglašavanja na Internetu u zavisnosti od jasno definisanih ciljeva Internet prisustva su:

– Generisanje novih klijenata. Ukoliko je cilj Internet prisustva generisanje/pridobijanje potencijalnih klijenata, tada se modeli prisustva i oglašavanja značajno razlikuju u odnosu na slučaj u kome je cilj prodaja proizvoda ili usluga online.

– Direktna prodaja. Ako je cilj samo online prodaja – treba biti oprezan. Pravo kupovanje online u našoj zemlji tek se očekuje u budućnosti.

– Biznis – Biznis prodaja (poslovanje s firmama). Ako se planira ovaj način prodaje, pogotovo sa već ostvarenim klijentima, i ako se nigde ne pogreši u proceni, promociji i realizaciji – može se očekivati visok profit. Ovaj sistem prodaje putem Interneta može biti i najisplativiji.

– Podrška klijentima. Većina velikih firmi prvo se odlučuje na ovaj korak, obzirom da je najsigurniji.
– Edukacija. Bez obzira da li je u pitanju edukacija stalnih ili potencijalnih klijenata, ili edukacija uopšte, ovaj segment korišćenja Interneta u našim uslovima tek očekuje puni razvoj.

Prednosti Internet marketinga su brojne. Pitanje nije da li preduzeće treba da koristi onlajn marketing ili ne, samo je pitanje vremena. Svako preduzeće će u najbližoj budućnosti morati da predstavi i reklamira svoje proizvode i usluge onlajn jer se svet ubrzano kreće ka vebu.