Izrada logoa

– izrada logotipa u jpg, png formatu ……………………… 5000 rsd

– izrada logotipa u vektorskom formatu………………… 10000 rsd

Dizajn i priprema za štampu

Dizajn i priprema za štampu flajera…………………………… 3000 rsd

Dizajn i priprema za štampu vizit karti………………………  2000 rsd

* Za samo 5999 RSD naručite Vašu online vizit kartu.