Hteli mi to da priznamo ili ne , politika je isto tako roba za prodaju i kupovinu, kao i bilo šta drugo. Ako je to tako onda sigurno nije dovoljno samo sedeti i čekati , već treba znati šta kome i kada i na kakav način ponuditi. Jednom rečju potreban je – marketing.

Nepoznavanje ove vrste teorije svojevrsno je političko slepilo koje vodi u političko samoubistvo bilo da je reč o kandidatu ili političkoj stranci. U političkom marketingu stranka i kandidat nude specifična obećanja i olakšice grupi birača u zamenu da za njih dobiju biračke glasove ili druge forme povezanosti pripadnost stranci naklonost ideji i slično.

KOMUNIKACIJE OBECANJA USLUGE
POLITIČKA STRANKA————————————————————————————–BIRAČI

PROGRAM
KANDIDAT—————————GLASOVI INFORMACIJE———————————————-

Politički marketing je proces kojim se politički kandidati, stranke i njihov program usmerava ka biračima sa ciljem zadovoljenja njihovih političkih potreba u zemenu za podršku programa stranke kandidata i ideje.

Političke stranke i njihovi predstavnici kao nosioci odredjenih ideja stavova vrednosti i programa u celini su jednastrana procesa razmene. Drugu stranu procesa razmene, u oblasti ostvarivanja potreba čoveka kao društvenog i političkog bića (zoon politikon) čine potencijalno birači odnosno građani.

U meri u kojoj ideje, stavovi vrednosti i program u celini kao i nosioci takvog programa, odgovaraju interesima gradjana i njihovim očekivanjima može se očekivati i njihova naklonost odnosno poverenje izraženo glasanjem za političku partiju. Politički marketing odnosno marketing u politici doprinosi efikasnosti i efektivnosti procesa razmene u ovoj oblasti, u cilju ostverenja i ovih specifičnih potreba i interesa čoveka kao društvenog bića. Takva orijentacija političke organizacije koja identifikuje prvo potrebe i zahteve gradjana i društva na najefiksaniji i najefektivniji način omogućava ostvarivanje ciljeva političke partije, ulazak u parlament, odnosno učesće u strukturama vlasti odnosno osvajanje vlasti. Međutim jedan od glavnih problema odgovarajuće primene marketinga u politici je nerazumevanje značaja marketinga. Najveći broj rukovodstava političkih partija marketing izjednačava sa propagandom, prodajom ili odnosima sa javnošću.

Stoga, toliko mnogo propagande u toku predizbornih kapmanja. Marketing jedne partije se ocenjuje sa stanovišta broja ponovljenih poruka na radiju , televiziji, broja otsampanih predizbornih plakata, njihove veličine što je pogrešno. To nije marketing. To su najčešće neracionalno neplanski potrošena ogromna finasijska i druga sredstva. Marketing kao društveni i ekonomski proces, kao koncepcija kao poslovna funkcija, kao naučna disciplina ima svoje principe koji su univerzalni, ali se može govoriti o nihovoj specifičnoj primeni u različitim oblastima društveno – ekonomskog života.

Odgovarajuće primene marketinga u politici pretpostvaljaju razumevanje pre svega suštine koncepta marketinga. Marketing je društveni i upravljački proces pomoću kojega pojedinci i grupe ostvaruju njihove potrebe i želje stvaranjem i razmenom proizvoda i vrednosti sa drugima.

Suština marketinga je u procesu razmene. Za efiksanost i efektivnost funkcionisanja procesa razmene u bilo kojoj oblasti funkcionisanja drustvenog života pa i u politici neophodno je razumeti sve elemente i uslove toga procesa a to su:

  • Potrebe
  • Želje
  • Tražnja
  • Proizvodi
  • Korist
  • Zadovoljenje
  • Razmena Transakcije i Odnosi
  • Tržišta
  • Marketing i učesnici na tržištu.

Jednu stranu tog procesa čine partije i njihovi predstavnici. Drugu stranu čine birači. Razmena je proces u kojem se učesnici sporazumevaju o uslovima razmene. Transakcija određenih vrednosti je moguća ukoliko je postignut sporazum učesnika o uslovima razmene vrednosti. Proces razmene je dakle suština političkog marketinga. U procesu razmene politilčka partija želi što veći broj birača. Ona nudi određene predstavnike ideje stavove vrednosti odnosno program usmeren na rešavanje identifikovanih problema i ispunjeje zahteva glasača. Za uzvrat dobija njihovo poverenje – glasove.

Da bi se ostvarila uspešna razmena, odnosno izvršila transakcija neophodno je da ponuda političe partije odnosno njen program odgovara zahtevima i očekivanjima birača. U prednosti je ona parija koja prepoznaje pravi način probleme, zahteve i želje birača i koja je sposobna da udovolji tim zahtevima.

POLITIČKO TRŽIŠTE

Političko tržište sa stanovišta političkog marketinga čine gradjani potencijalni birači, sa odredjenim potrebama i zahtevima, i koji bi bili voljni i sposobni da se angažuju u razmeni da zadovolje svoje potrebe i zahteve. Kad se govori o politickom marketingu, govori se o tržištu birača. Koncept segmentacije tržišta je od izuzetnog značaja u političkom marketingu. U procesu segmentacije tržišta birača, utvrdjuju se razlike među biračima, prema određenim obeležjima, u cilju identifikovanja što homeogenijih grupa birača odnosno ciljnih tržišnih segmenata.

Koriščeni odlomci knjige Prof Dr Momčila Djordjevića Politički Marketing, Philip Kotler Marketing Management Prentice Hall International Edition New Jersey 1988.