Medijacija kao efikasan način vansudskog rešavanja sporova  će se održati u utorak 10. novembra  2020. od 17:00-18:30 Putem Zoom internet platforme.

Radionica se organizuje u okviru projekta „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu” (Projekat) podržanog od strane Evropske unije, koji sprovodi konzorcijum koji predvodi Britanski savet. Jedan od ciljeva projekta jeste šira primena medijacije kroz unapređenje normativnog okvira i povećanje kapaciteta svih strana uključenih u sprovođenje medijacije u Republici Srbiji.  

Radionica je deo promotivnih aktivnosti za unapređenje primene medijacije koje Projekat sprovodi u sudovima i lokalnim samoupravama na području sva četiri apelaciona suda u Republici Srbiji. Ova radionica okupiće medijatore, advokate, sudije, privrednike, predstavnike lokalnih javnih institucija i nevladinog sektora, kao i građane i medije sa područja suda u Aranđelovcu, Gornjem Milanovcu, Kragujevcu, Jagodini, Paraćinu, Despotovcu, Požarevcu, Velikom Gradištu, Požarevcu i okolini.   

Pozivamo Vas da uzmete učešće na ovoj radionici koja će se održati putem Zoom internet platforme, i da iz sigurnosti i udobnosti svoga doma ili radnog mesta, zajedno razgovaramo o načinima da mediajcija zauzme svoje zasluženo mesto u sistemu rešavanja sporova u Srbiji. 

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 9.novembra, na mail adresu ana.desic@eu4vks.rs 

Ili na broj telefona 011/32-31-551. 

Nakon prijave učešća, učesnicima će biti dostavljen link za pristup kao i instrukcije za učešće putem Zoom internet platforme.