Rođen 6. marta 1986. u Kragujevcu. Završio srednju ekonomsku školu, nakon koje upisuje Visoku tehničku u Kragujevcu – smer informatika. U okviru Marketing koncept grupe radio je kao online novinar na portalu Kragujevac Online. Držao je obuke za rad na računaru i internetu. Postizao je rezultate kao komercijalista i doprineo razvoju Bečevica Invest-a.

Milan je sportista – rekreativac i osvojio je više nagrada i priznanja. Kao maratonac je 2012. osvojio 13. mesto na Beogradskom maratonu, a biciklizam je primarni sport kojim se rekreativno bavi.

Milan Matović @ Belgrade marathon 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Matović @ Belgrade marathon 2015