Muzički portal mMuzik.net, deo Marketing Koncept-a, prvobitno je predstvavio novi online Radio koji je moguće premotavati, a kasnije mPlay – Live Youtube radio player bez audio reklama. Ceo online sistem možete koristiti na računarima i ”pametnim” uređajima.