U prostorijama Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu u petak 24.03.2023. godine od 12,00 časova (ulica Dimitrija Tucovića br. 30), otvorena je prva akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta vina. Tom prilikom na svečanoj ceremoniji otvaranja laboratorije za ispitivanje kvaliteta vina govorili su:

Dr Marina Soković, pomoćnik ministra, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof dr Nenad Filipović
Direktor Instituta prof. dr Zoran Marković

Početkom ove kalendarske godine Akreditaciono telo Srbije je 16.01.2023. godine donelo odluku o akreditaciji ,,Laboratorije za ispitivanje“ (akreditacioni broj, ATS: 01-532) u okviru Instituta za informacione tehnologije, Univerziteta u Kragujevcu.

U okviru navedene laboratorije akreditovano je dvanaest metoda za ispitivanje kvaliteta vina i proizvoda od vina. Na akreditaciji i poslovima rada laboratorije učestvovali su sledeći istraživači:

-dr Edina Avdović, naučni saradnik, rukovodilac laboratorije
-dr Dušica Simijonović, viši naučni saradnik, rukovodilac kvaliteta

-Žiko Milanović, istraživač saradnik, analitičar
-Marko Antonijević, istraživač saradnik, analitičar

Ovaj prestižni događaj upotpunilo je prisustvo renomiranih vinarija „Agatija” – Rabenovaca, „Art” – Grošnica i „Miletić” – Oparić.