Pc konsalting je ključni segment konsaltinga MWPc-a (deo Marketing Koncept grupe), odnosi se na savetovanje u oblasti računara i IT rešenja. Od savetovanja za nabavku računara do konkretne pomoći u rešavanju određenih problema u radu na istim.

Da li imate problema u radu sa desktop računarom, laptop-om ili tablet računarom? Možemo Vam pomoći, samo nas pozovite i dolazimo da rešimo problem!

Konsalting usluge se pružaju u svrhu poboljšanja poslovanja, poboljšanja vlastitog biznisa i u svrhu prepoznavanja novih poslovnih mogućnosti ili u svrhu razumevanja neke određene poslovne oblasti. Da Vam rad na računaru bude uživanje i posao, MWPc savetovanje je tu!