Univerzitet u Kragujevcu upućuje poziv za kompanije u okviru pilot programa Centra za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu.

A close-up of a cable-stayed bridge in Owinska with the structural elements of the bridge

U okviru pilot programa „Korporativno upravljanje ugljenikom 2024“, Centar za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu nudi besplatne konsalting usluge za najviše 10 kompanija/MMSP za korporativno upravljanje ugljenikom (KUU). Cilj KUU je da pomogne kompanijama/MMSP da analiziraju i obračunaju sopstvene emisije ugljenika.
Konsultanti Centra za zelenu ekonomiju će izabranim kompanijama pružiti besplatnu uslugu procene i obračuna količine emisija gasova sa efektom staklene bašte i strukturirati date+ podatke prema standardizovanom GHG protokolu. Pružanje usluga KUU u okviru ovog poziva će biti sprovedeno kao pilot projekat za obučene konsultante Centra za zelenu ekonomiju.
Nakon pilot faze projekta, buduće usluge KUU više neće biti besplatne. Stoga je ovo jedinstvena prilika za Vašu kompaniju/MMSP da učestvuje u ovom Programu.

Prijavu pregleda stručna komisija sastavljena od predstavnika Centra za zelenu ekonomiju, GIZ-a i eksternih eksperata.

Više o programu možete pogledati u tekstu otvorenog poziva za kompanije, dok prijave možete poslati popunjavanjem online upitnika do 17.05.2024. godine. Kontakt za dodatne informacije: centarzazelenuekonomiju@kg.ac.rs.