KOD Saborne crkve u Kragujevcu počeli su radovi na rekonstrukciji ograde koja je dotrajala. Novac za rekonstrukciju ograde obezbeđen je iz donacija. Značajnu pomoć obezbedio je Grad Kragujevac kao i Kancelarija za verska pitanja.

Izvrsni menažer Marketing Koncept grupe Stefan Svičević Koncept prokomentarisao je radove kod Sabornog hrama u Kragujevcu kao pozitivan primer.

Znamo da betonska ograda Sabornog hrama nije izgledala kao nova što je normalno, imajući u vidu kada je prvobitno građena, a iz primera vidimo da je moguće sprovesti sanacije iz donacija. Ponovo izražavam nadu da će biti adekvatno sanirane i dotrajale fasade zgrada u kragujevačkom gradskom jezgru, koje su pod zaštitom. U slučaju oštećenih fasada nije u pitanju samo estetika, već i bezbednost prolaznika napomenuo je Svičević. 

On je dodao da postoji i drugi kameni most ispred Zastavinog sata koji je zreo za sanaciju, jer se trenutno pešaci sapliću o rupe koje su u kišnom periodu pune vode.

Podsećamo da je bilo opasnih situacija kada su delovi zgrada padali na pešačke staze i ugrožavale prolaznike. Ukazujemo još jednom na to i apelujemo na rešavanje kao prioritetnog problema.

foto: Novosti