Operacija kuka je zahtevna medicinska intervencija, ali uz pristup koji je moderna medicinska praksa osmislila, sam proces oporavka kroz koji pacijenti danas prolaze nakon ovog zahvata postaje znatno ubrzan. Najviše pažnje u ovom kontekstu zavređuje praksa koju nazivamo fast track konceptom ubrzanog oporavka, koja postaje sve popularniji metod, jer omogućava pacijentima da se brže vrate svojim svakodnevnim aktivnostima. Ovaj članak će vam pružiti korisne savete i smernice kako biste što uspešnije prošli kroz ovaj proces.

Image by rawpixel.com

Priprema za operaciju

Pre samog zahvata, izuzetno je važno pacijenta pripremiti za dati vid lečenja, što podrazumeva pravilnu procenu fizičkog stanja pacijenta, ali i psihološku podršku. Multidisciplinarni pristup, koji podrazumeva saradnju lekara specijaliste koji izvodi operaciju sa kolegama iz drugih oblasti medicine, u velikoj meri utiče na ishod lečenja, dakle na proces oporavka pacijenta i kasnije njegov uspešan povratak svakodnevnim aktivnostima. Kao pacijent, važno je da razgovarate sa svojim lekarom o svim detaljima operacije, postavite pitanja i razjasnite sve nedoumice. Osim toga, pobrinite se da imate podršku svog okruženja tokom perioda oporavka. Dobro planirana priprema može značajno olakšati celokupni proces lečenja.

Fast track koncept ubrzanog oporavka

Fast track koncept ubrzanog oporavka, koji se primenjuje prilikom operacija kuka u bolnicama poput Global Care Surgery, duguje svoj uspeh doktoru Aleksandru Lažetiću, pioniru ovog pristupa u našoj zemlji. Doktor Lažetić je svojom stručnošću i posvećenošću promenio način na koji se pacijenti pripremaju i oporavljaju nakon operacije kuka. Fast track koncept fokusira se na individualizovani pristup, rano pokretanje pacijenata, adekvatnu kontrolu bola i brži povratak svakodnevnim životnim aktivnostima. Zahvaljujući ovakvom pristupu, pacijenti imaju priliku za brži oporavak i suočavaju se sa značajno nižim rizikom od komplikacija nakon operacije kuka, što donosi znatnom poboljšanju kvaliteta njihovog života.

Fizioterapija i vežbe

Da bi bila uspešna operacija kuka zahteva punu posvećenost medicinskih stručnjaka kako procesu pripreme, tako i procesu oporavka nakon iste. Uspešno lečenje, dakle, podrazumeva i redovno vežbanje i fizioterapiju, te ove faktore mahom smatramo ključnim za brz oporavak. Rad sa stručnim terapeutima pomoći će vam da ojačate mišiće koji podržavaju zglob kuka, povećate pokretljivost i smanjite rizik od komplikacija. Vežbe se prilagođavaju svakom pacijentu individualno i u vezi sa ovom fazom oporavka će lekar dati svoje stručno mišljenje, na osnovu kojeg će se ona kasnije sprovoditi.

Ishrana i hidratacija

Pravilna ishrana igra važnu ulogu u procesu ozdravljenja. Obezbedite telu dovoljno proteina, vitamina i minerala kako biste podržali rast i obnovu ćelija. Pijte dovoljno vode kako biste sprečili dehidrataciju i poboljšali cirkulaciju. Balansirana ishrana i adekvatna hidratacija su bez sumnje faktori koji doprinose opštem zdravlju svakoga od nas, a u procesu oporavka od hirurškog zahvata oni dodatno dobijaju na značaju kao vid podrške telu da se osnaži za povratak aktivnom i kvalitetnom stilu života.

Kontrola bola i medikamenti

Pravilna kontrola bola je takođe ključ za dobar napredak tokom oporavka. Razgovarajte sa svojim lekarom o lekovima koji vam mogu pomoći da kroz ovaj proces prođete bez neugodnih senzacija. Ukoliko lekar bude savetovao primenu određene farmakoterapije, uzimajte lekove tačno kako je propisano i pratite uputstva.

Povratak uobičajenim aktivnostima

Kada govorimo o fast track konceptu ubrzanog oporavka, pacijenti se podstiču da što pre počnu sa laganim svakodnevnim aktivnostima. Počnite sa šetnjama i postepeno povećavajte intenzitet svojih aktivnosti. Važno je slušati svoje telo i ne forsirati se. Postepeni povratak normalnim aktivnostima će vam omogućiti da se brže vratite svojoj svakodnevnoj rutini. Lekar koji prati oporavak pacijenta će bez sumnje podeliti sa njime svoja zapažanja i zaključke u vezi sa njegovim fizičkim stanjem i mogućnostima u ovom kontekstu, te će na osnovu toga pružiti i savete koji će pacijentu pomoći da postigne najbolji mogući kvalitet života i povrati svoju punu funkcionalnost.

Iako kompleksan zahvat, operacija kuka je pristup lečenju ovog zgloba koji je savremena ortopedska praksa izuzetno unapredila i samim time umanjila njegove rizike, odnosno povećala procenat njegove uspešnosti. U vezi sa time, pre svega govorimo o fast track konceptu ubrzanog oporavka, koji predstavlja efikasan način da se vratite svojim uobičajenim aktivnostima što je pre moguće. Prateći ove smernice, uz podršku stručnjaka, možete očekivati brz i uspešan oporavak nakon operacije kuka.