SMS marketing možemo definisati kao jedan od vidova komunikacije sa klijentima. Potrebno je prikupiti što više brojeva telefona klijenata, memorisati ih u svoj lični nalog, zatim svim klijentima istovremeno poslati SMS poruke, ili pak odabranim kontaktima.

SMS poruka ne bi smela biti duža od 160 karaktera. Najveći broj povratnih reakcija klijenata je upravo ovim vidom komunikacije. Obaveštavanje putem SMS poruka zastupljeno je u različitim oblastima i sa različitim ciljem. Te oblasti su sledeće:

1. Marketing – koriste marketinške kampanje za promotivne aktivnosti, specijalne ponude i sl.

2. Finansije – prosleđivanje informacija o dugu, stanju lagera, sniženju i sl.

3. Bankarstvo – SMS servis koji implementira bržu i efikasniju komunikaciju sa klijentima, kao na primer: stanje na računu, informacije o uplatama i isplatama i sl.

4. Info – SMS servis za slanje vesti, sportskih rezultata, horoskopa i sl.

5. Kompanije – omogućava se brža komunikacija sa zaposlenima i klijentima, slanje važnih informacija, zakazivanje sastanaka i sl.

Poslednje dve decenije SMS marketing doživljava izrazitu ekspanziju u Srbiji. Razlozi takvog buma SMS marketinga leže u sledećim prednostima:

• SMS je isplativ (SMS košta svega nekoliko dinara, omogućava slanje SMS poruka velikom broju klijenata, čime se štedi vreme, novac i ljudski resursi);

• SMS ima trenutni efekat (mobilni telefoni su svakodnevnica, SMS poruka se dobija u roku od par sekundi);

• SMS dopire do velikog broja ljudi (u Srbiji postoji više od osam miliona korisnika mobilnih telefona – tri puta više nego korisnika interneta);

• Garantuje da će SMS poruka biti primećena (SMS je lični vid komunikacije, i svaka SMS poruka zahteva visok nivo pažnje. Po svojoj prirodi, SMS poruke su kratke, što garantuje da će vaša poruka gotovo uvek biti pročitana u celosti. Poruka mora da se otvori i pogleda, makar i da bi bila obrisana. Ovi faktori obezbeđuju visok nivo efikasnosti SMS poruka);

• SMS marketing je ličan i diskretan (SMS poruke se šalju na privatne mobilne telefone, tako da svaki klijent stiče utisak da su upućene samo njemu, čak i masovne poruke mogu biti personalizovane). SMS marketing je ličan, privatan i najbolji vid komunikacije sa željenim klijentima!