Univerzitet u Kragujevcu i Dom zdravlja Kragujevac su zvanično potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, 23. maja 2023. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu.

U okviru ugovorene saradnje zarad psihološke podrške studentima Univerziteta u Kragujevcu, Dom zdravlja Kragujevac obezbediće poseban SOS broj, a uslugu podrške pružaće studenti na stručnoj praksi osnovnih i master akademskih studija programa Psihologija.

Covid-19, koncept zdravstvenog i socijalnog distanciranja.

Pored posebne telefonske linije za SOS broj, Dom zdravlja Kragujevac će obezbediti i prostorne uslove za pružanje navedene usluge psihološke i tokom prakse, mentorske podrške studentima Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj Univerziteta je da širi svest kod studenata o značaju sistematskih pregleda i promoviše vršenje sistematskih pregleda studenata u Domu zdravlja, dok će Dom zdravlja omogućiti besplatne periodične sistematske preglede za studente Univerziteta u Kragujevcu.