Da li ste znali da 9 od 10 organizacija širom Velike Britanije nemaju digitalne veštine *? Kakva je situacija u Srbiji?

Digitalne razlike u veštinama već su dugogodišnji izazov za preduzeća, a nedavna pandemija Covid-19 dovela je te nedostatke u fokus. Stoga kompanije prepoznaju potrebu da se kratkoročno i dugoročno prilagode kako bi preživele u današnjoj stalno promenjivoj poslovnoj klimi.

Otvoreni Univerzitet / GRAĐEVINA 10, Milton Keines / SDC UK

Generalni direktor Concept International-a, Stefan Svičević Koncept II, pridružiće se timu eksperata na ekskluzivnom vebinaru kako bi saznao na koji način je Otvoreni Univerzitet pomogao preduzećima širom Velike Britanije da primene fleksibilno učenje za nastavak razvoja digitalnih veština. Međunarodni menadžer, Stefan Svičević Koncept, aktivno već učestvuje na konferencijama širom Sveta što pratimo na globalnoj pratformi Međunarodni Koncept.

Evo samo nekoliko oblasti koje će vebinar pokrivati:

Činjenice i nalazi vodećih u digitalnom dobu i premošćavanja digitalne podele
Kako Otvoreni Univerzitet može pomoći u uticaju Covid-19
Studije slučaja iz stvarnog života o tome kako se preduzeća u Velikoj Britaniji nose
Prednosti edukacije
Mogućnosti za saradnju sa Otvorenim Univerzitetom.

Vebinar će se održati u sredu, 22. jula između 10: 00-11: 00h.