U petak i subotu, 29. i 30. oktobra 2021. godine, na Filološko-umetničkom fakultetu, održan je XVI međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost!

Konceptovo pero

Tradicionalni međunarodni skup u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta otvoren je 29. oktobra u Svečanoj Sali Univerziteta u Kragujevcu u 10.00 časova. M Koncept grupa medijski je podržala skup, a istaknuti član Udruženja pisaca pod pseudonimom Stefan Koncept za tu priliku najavio je promociju svojih književnih dela na srpskom jeziku putem online platforme Međunarodni Koncept.

,,Ukupnom razvoju naučnoistraživačkog rada na Fakultu posebno je doprinelo zasnivanje i višegodišnje organizovanje ovog naučnog skupa Skrpski jezik, književnost, umetnost. Formiran, pre svega, kao naučni skup nacionalnog karaktera, prerastao je u međunarodni naučni skup. Danas se on sastoji od četiri dela: linvistički, književnoantropološki i dva umetnička (muzička teorija i primenjena i likovna umetnost). Skup je pozivnog tipa, ima međunarodni programsko-organizacioni odbor, i svake godine u proseku okuplja 150 učesnika, od kojih 30% bude iz inostranstva.

Međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost umetnost danas je jedan od najznačajnijih i najprestižnijih naučnih skupova u Republici Srbiji i već uveliko je deo najkvalitetnije domaće akademske i naučne tradicije. Publikovani zbornci učesnika naučnog skupa, kategorizovani kao Međunarodni tematski zbornici (M14).”