Aktivisti Organizacije Koncept – OK u okviru projekta Zasadi drvo posadili su preko 40 sadnica šljive i lešnika u selu Bečevica.

Ovim je obeležena jesenja sezona sađenja i aktivisti su uz rad razgovarali o narednim akcijama.