Banke su finansijske institucije koje pružaju finansijske usluge za profit. Dakle, posredno ili direktno su povezane sa svim poslovima koji obuhvataju finansijske transakcije.

Preko banke primamo novčana sredstva, možemo da vršimo transfer sredstava, online raspolažemo sa svojim sredstvima, da uz pomoć banke kupimo kola, stan ili neku sličnu investiciju u manjem ili većem iznosu.

Nemaju sve banke istu ponudu pa je i njihova prezentacija izuzetno važna jer tako privlače klijente koji potom upoznaju i sve druge pogodnosti.

Stambeni krediti i drugi namenski i keš krediti

Stambeni krediti su nešto što mnogim klijentima omogućava da finansiraju veliku investiciju – kupovinu sopstvene nekretnine. Reč je o namenskim, dugoročnim kreditima kojima se finansiraju kupovine od nekoliko desetina hiljada evra. Rok otplate je do 30 godina i upravo zbog dužine otplate stambeni krediti imaju niske mesečne rate koje gotovo svako može da otplaćuje od sopstvene plate.

Nisu samo stambeni krediti razlog zašto su banke deo naših života. One daju i druge namenske kredite na duži ili kraći rok, ali i keš kredite koji klijentima daju slobodu raspolaganja i lakše finansiranje svih troškova.

Online banka – nova generacija bankarskog poslovanja

Banke su uvele internet u svakodnevno poslovanje tako da ona ne mora da postoji u fizičkom obliku da bi pružala svoje usluge. 

Online banka omogućava otvaranje računa putem interneta, bez odlaska u banku, pristup računu u svakom trenutku i na svakom mestu, putem lap-topa ili mobilnog telefona, ali i odobravanje kredita online apliciranjem.

I banke teže da digitalizuju poslovanje jer tako za kraće vreme obrađuje sve zahteve, lični kontakt se menja sa online sastancima, i tako štedi i vreme i novac banci jer se efikasnije radi posao.

Sve je više banaka koje posluju putem interneta i šire svoje delatnosti. Kada postoji online banka moguće je imati klijente iz cele zemlje i mnogo brže obraditi zahteve nego da su lično došli u banku.