Lokalne samouprave čekaju da im Ministarstvo građevinarstva dostavi kriterijume za vođenje zgrada. Opštine i gradovi…
Više