Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, ubuduće više neće morati da se štampaju, niti da sadrže…
Više