Udruženje banaka Srbije po drugi put je organizovalo savetovanje „BankMark – Marketing u bankama“, koje je održano 27. septembra u hotelu „Falkenštajner“ u Beogradu. Na jednodnevnom skupu renomirani predavači i panelisti analizirali su teme koje su najzanimljivije marketinškim stručnjacima u oblasti finansijskih usluga. Predstavnik Marketing Koncept grupe i Međunarodnog koncepta, Stefan Svičević Koncept, prisustvovao je seminaru i posebno istakao značaj predavanja iz oblasti neuromarketinga dr Nikolaos Dimitriadis izvršnog direktora kompanije Trizma Neuro.

Među njima su: etički standardi u oglašavanju, uslovi oglašavanja finansijskih usluga, izazovi novousvojenog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnos agencije i klijenta, prisutnost banaka u medijima, itd. „Poslednjih godina sve je izraženiji trend bavljenja marketinškim temama na brojnim skupovima različitih formata, ali nijedan od njih nije posvećen užoj ciljnoj grupi marketinških stručnjaka u bankama. Shvatili smo da takva potreba postoji i od prošle godine pokrenuli BankMark“, kaže Zlata Lukić, specijalni savetnik za marketing i PR Udruženja banaka Srbije i moderator ovog savetovanja.

Organizatori iz UBS su publici na savetovanju pružili zanimljiv, ali i koristan sadržaj, primenljiv u njihovom svakodnevnom radu. Kao posrednik između banaka i regulatora, Udruženje posebno je imalo za cilj da pospeši dijalog između njih. Upravo predstavnici Narodne banke Srbije ove godine su na savetovanju tumačili Odluku o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, koja je stupila na snagu u aprilu.

Program, registracioni formular i biografije predavača mogu se naći na: http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=57.