Danijela Fišakov, predsednica SPK – Slovenačkog Poslovnog Kluba obratila se članovima i prijateljima kluba:

Dva puta sam učestvovala na izborima za predsednicu Slovenačkog poslovnog kluba. Između tih dveju izbornih sednica Skupštine se smestilo punih pet godina. „Tempus fugit irreparabile“, rekao bi pesnik. Ali, puna podrška koju su od članstva dobili dosadašnji i novoizabrani članovi Upravnog odbora, daje mi za pravo da mislim da smo svi zajedno proteklih godina odradili dobar posao i da ćemo ih se sećati rado i sa osmehom…

Bilten SPK u prvom kvartalu prosleđen je preko tima Intervjuera lideru poslovnog kluba KUM – Klub Uspešnih Menadžera. Navodi se niz aktivnosti, sastanaka i intervjua koji su obavljeni uspešno.

Lider KUM-a, Stefan Svičević Koncept, preneo je sve čestitke predsednici SPK Danijeli Fišakov i priznao da je pored biltena posetio sajt spk.rs na kome se redovno ažuriraju informacije. 15 godina kontinuiranog rada  sa rezultatima Slovenačkog Poslovnog Kluba je za svaku pohvalu, Z VAMI poručio je Svičević.