Danas pričamo sa Dušanom Đorđevićem, ekonomistom i bankarom, sinom čuvenog profesora Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Moše Đorđevića.

–Kažite nam nešto više o sebi, svom poslu i o svom poslovnom putu.

Rođen sam u Kragujevcu 19. februara 1980. godine. Tu sam završio osnovnu školu „Vuk Stefanović Karadžić“ kao nosilac Vukove diplome. Prvu kragujevačku gimnaziju sam završio 1998. godine, takođe sa odličnim uspehom, a posle sam upisao Ekonomski fakultet u Kragujevcu. Nisam bio loš student, završio sam Međunarodni menadžment, to je tad bilo veoma popularno, trgovina, poslovanje. Mnogo volim jezike, govorim tečno engleski, malo francuski i malo grčki. Bio sam pi-ar AIESEC-a, to je udruženje studenata ekonomskog fakulteta i tu sam kao pi-ar bio zadužen da dovodim studente iz inostranstva, da im nalazim stručnu praksu i da oni budu kod nas neko vreme, da im organizujemo žurke i posle smo mi išli kod njih. Nakon bombardovanja 1999. godine proveo sam dva meseca na ekonomskom fakultetu u Solunu. Tu sam pokušavao da ostanem da studiram, polagao sam i prijemni na jednom univerzitetu, to je britanski koledž, ali je bio jako skup te nisam mogao da ostanem. Imao sam i jednu praksu tamo u firmi vezano za knjigovodstvo, gledao kako se to radi, ali velika prepreka je bio jezik jer grčki nisam znao dobro kao engleski. Njihov ekonomski fakultet nije kao naš, to je zapravo univerzitet podeljen na departmane. Kao što naš univerzitet podeljen na fakultete, oni imaju ekonomski univerzitet koji je podeljen na departman za evropske studije, departman za ekonomiju, finansije, marketing, evropska diplomatija itd. To su sve fakulteti u okviru ekonomskog univerziteta, pa možete da zamislite koliko je to razvijenije u odnosu na nas. Posle sam se vratio ovde i završio fakultet u roku i zaposlio u Kredi banci u kojoj sam radio u deviznom sektoru, to je platni promet sa inostranstvom gde je bilo zaduženo za plaćanje, a to je swift (to je kad naša banka, Kredi banka ima svoje račune u jakim bankama u svetu u Frankfurtu, Drezdenu, Rusiji. Kada neka naša firma treba nekoj stranoj firmi nešto da izveze, a te firme nemaju direktne veze sa našom bankom pošto je naša banka mala, one imaju otvorene račune npr. u Euro akses banci u Moskvi koja je ogromna banka i naša banka ima tamo otvorene račune i sad mi imamo npr. na računu devizna sredstva i mi damo nalog našoj banci da ona skine sa računa devizna sredstva i izvrši plaćanje prema toj firmi. Znači kuca se svift poruka kao specifičan internet koji koriste samo banke, turbo svift se zove i banke samo imaju i onda ona da nalog da joj se skine sa računa, to je svift poruka dvestadvojka, tako se zove ta poruka za plaćanja, ima više vrsta tih poruka za plaćanje). Ja sam se bavio time, to je bio moj posao, ostvarivanje kontakata sa inostranstvom. Posle toga sam radio i u marketingu te banke, to je uključivalo nastupe na sajmovima, izlaganja , kreiranje novih proizvoda i usluga banke itd. Tu sam bio jedno vreme i šef marketinga. Nakon nekog vremena banka je postala slovenačka i zvala se Kreditna banka Maribor i onda prelazim na šalter kredita, ali ostajem bez posla kad su banku prodali Direktnoj banci jer je bilo velikog otpuštanja. Onda sam jedno vreme radio u Uni kredit banci na zameni na šalteru kredita nekoliko meseci. U kompaniji „Milanović“ sam radio ekonomsko-finansijske analize, istraživanje tržišta, analize konkurentnosti, swot analize (koje su snage firme,koje su njene mogućnosti, pretnje, odnos prema konkurenciji..) Sad trenutno obavljam posao saradnika u jednoj italijanskoj kancelariji gde vršim istraživanje tržišta pomoću računara, analizu konkurencije, istraživanje tržišta potencijalnih hotela gde bismo za naše partnere Italijane vršili ugradnju nameštaja vrhunskog kvaliteta.

–Vaš otac Moša bio je čuveni profesor na Ekonomskom fakultetu. Možete li nam reći nešto više o Vašem ocu i Vašoj porodici u kojoj ste odrasli?

Predavao je tri predmeta: Međunarodni marketing, Razvojna politika preduzeća i Marketing u trgovini i uslugama. Važio je za jednog od najkorektnijih i najboljih profesora na ekonomskom fakultetu, bio je prodekan za međunarodnu saradnju i dovodio mnoge značajne stručnjake iz različitih oblasti ekonomije koji su držali predavanja studentima iz oblasti marketinga, strategijskog menadžmenta, razvojne politike preduzeća gde su studenti imali na neki način uvid u praksu stranih firmi, kako one funkcionišu na zapadu, te im je na neki način doveo zapad ovde u Srbiju, pa je naš fakultet išao u korak sa svetom na taj način. Bio je gostujući profesor na više fakulteta u Grčkoj. Poljskoj, Italiji i Engleskoj gde je proveo godinu dana. Jedan je od utemeljivača međunarodnog marketinga. Bio je asistent kod čuvenog profesora Senića gde je naučio sve o marketingu i posle to prenosio dolazećim generacijama. Sam je napisao nekoliko knjiga. Napisao je „Strategije internacionalizacije preduzeća“, „Međunarodno poslovanje preduzeća“ i „Međunarodni marketing“. Majka mi takođe radi na fakultetu kao šef računovodstva. Imam i brata i sestru, brat mi je tržišni inspektor, magistrirao je na ekonomskom fakultetu, sestra je sad u postupku izrade doktorske disertacije iz oblasti makroekonomije i radi kao asistent na fakultetu u Novom Sadu.

–Već duže vreme sarađujete sa Marketing Concept Group i od skoro sa Concept internacional. Kažite nam kakvi su Vaši utisci o saradnji sa kompanijom koja je već osvojila tržište Srbije i regiona, a uveliko osvaja i svetsko putem međunarodne platforme?

Ja sam pre svega veliki prijatelj sa Stefanom Svičevićem koga zovu iz milošte Koncept. Zajedno smo radili mnogo intervjua sa eminentnim stručnjacima iz oblasti ekonomije. Za njegov sajt našli smo firme, sponzore koji su se oglasili na sajtu www.kragujevaconline.rs , a i sam sam pisao šta ima novo u gradu i radio kao saradnik za taj sajt, pisao sam u oblasti ekonomije neke članke.

–Radite kao privredni novinar za portal www.kragujevac.biz. Kažite nam kako je danas biti privredni novinar u Srbiji?

Da, da. Pa, lepo je i nije lako. Napisao sam dva članka. Nije lako jer treba doći do čelnih i značajnih ljudi, da se obave razgovori sa njima. Uspeli smo da napravimo par nekih značajnih intervjua. Treba da se zna dosta o ekonomiji i privredi da bi se moglo postaviti pravo pitanje tim ljudima. Uradili smo neke intervjue sa dekanom ekonomskog fakulteta, sa vlasnikom firme „Ekoterm“, sa jednim od najznačajnijih predstavnika iz oblasti osiguranja Igorom Dobrosavljevićem. Na neki način mi ih i reklamiramo, radimo im pi-ar, da pokažemo javnosti šta je to dobro što oni rade.

– Gde vidite sebe za pet godina?

Nisam o tome nešto mnogo razmišljao, trenutno se sad bavim ovim poslom, ali vidim sebe kao menadžera u nekom uspešnom preduzeću. Više bih voleo da to bude neko strano nego domaće, pošto volim kontakte i saradnju sa inostranstvom i govorim strane jezike i lako ostvarujem kontakt sa ljudima.