U kampanji lokalnih vodiča Google kompanije pod nazivom ”Bolji svet za osobe u kolicima” kragujevački vodiči su značajno doprineli odgovorima na pitanja o posedovanju adekvatnog prilaza za osobe u kolicima.

Podsećamo da je poslovni klub KUM deo globalnog programa Lokalnih vodiča Google kompanije još od prošle godine po odlasku predstavnika na Kipar. Uz poruku samo tako nastavite Google tim bodri ne samo predstavnike poslovnog kluba nego i sve lokalne vodiče da nastave sa doprinosima.

Pogledajte na portalu Mojvikend.rs više o programu Local Guides.