Mobilne pretrage sa frazama poput „treba li ______“ porasle su za više od 65% u protekle dve godine, uključujući i pretrage poput „u šta da investiram“ i „treba da investiram u ___“.

Izvor Međunarodnog Koncepta: „ Kada su ljudi spremni da ulažu, digitalna je njihova prva stanica “, februar 2018. (foto: Igor Miske)

Zašto je to važno za Digitalni Marketing Koncept

Upravljanje na osnovu vrednosti po svim nivoima komunikacije sa klijentima se danas u velikoj meri oslanja na digitalni sistem, ali on svakako je samo jedna komponenta u okviru Marketing Koncepta. Kako bi svojim klijentima pomogli da donesu odluke na svakom koraku njihovog putovanja kroz marketing, zasnovan na vrednostima, saradnici Stefana Svičevića Koncept-a su spremni za velike promene na bolje jer sa velikim promenama dolaze velike mogućnosti.

Kako je prošao Google Marketing Live 2019 u San Francisku pitali smo upravo izvršnog menadžera Marketing Koncept grupe koji je bio pozvan u svojstvu osnivača i predstavnika Međunarodnog koncepta.

Samit je odlično organizovan i bez ikakvih smetnji propraćen i online, putem jedinstvenog nivoa pristupa. Pratio sam razgovor uživo na temu Pomak u razmišljanju između glavne urednice projekta Razmišljaj uz Google, Bethani Poole, i Marie Gulin-Merle, globalnog CMO-a Calvina Kleina. Odlična sesija, bilo je više pitanja i odgovora, ali i stavova iznetih u pravcu “digitalnog marketinga” ka “marketingu”. Moje pitanje upućeno šefici marketinga Calvina Kleina i zaključak bio je u pravcu samog brendiranog naziva koji znači marketing uživo.

Izvršni menadžer MC agencije i predstavnik Međunarodnog koncepta ponovo je govorio o povraćaju na novčano ulaganje u digitalnom marketingu kroz prizmu poređenja istog na tržištu nekretnina, kao i o povremenim nerealnim očekivanjima od digitalne promocije.