Svega 8% agencija u Srbiji redovno, makar jednom nedeljno, komunicira svoje aktivnosti u medijima, pokazalo je najnovije istraživanje koje je sprovela Marketing mreža, u saradnji sa agencijom za istraživanje Smart+ Research. Jednom mesečno komunicira 25% agencija, ali ipak velika većina ispitanika, njih 67%, reklo je da svoje aktivnosti neredovno komunicira ili gotovo nikada.

Kada su u pitanju mediji koje agencije preferiraju za komunikaciju svojih aktivnosti, 58% ispitanika reklo je da objavljuje pomenute informacije na svom veb sajtu ili društvenim mrežama, dok njih 20% prednost daju digitalnim medijima i portalima. Ispitanici su naveli, da u najvećem broju slučaja, u ime agencije u javnosti istupa direktor ili vlasnik (41%), kreativni direktori (19%), direktori sektora (17%) ili PR direktori (14%).

Na pitanje da li vaša agencija sarađuje sa drugim istim ili sličnim agencijama, čak 77% ispitanika odgovorilo je potvrdno. Agencije najčešće sarađuju na zajedničkim projektima za klijente, ali i tenderima (53%), dok svega 11% razvija stručnu saradnju u oblasti razmene znanja i iskustva. Pomenutu saradnju između agencija, ispitanici su ocenili kao dobru (63%), osrednju (24%), a samo 12% kao odličnu. Pored toga, čak 41% ispitanika navelo je da se privatno ne druže sa kolegama iz drugih agencija.

Na pitanje – da li ste u poslednjih godinu dana uradili nešto u cilju unapređenja struke, više od polovine ispitanika je odgovorilo sa ne (52%), ali zato 77% ispitanika smatra da je veoma važno da zajedno radimo na razvoju industrije i tržišta.

Istraživanje je sprovedeno online na uzorku od oko 300 profesionalaca, a ispitanici su stručnjaci iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću, zaposleni u agencijama.