Koncert Kragujevačkog Pevačkog Drušva u gradu Ingolštatu, (Nemačka) najavljen je za 2. decembar ove godine u okviru kulturne saradnje dva grada pobratima (Ingolštata i Kragujevca) gde nastupaju zajedno Kragujevačko Pevačko Društvo i Kragujevački orkestar kao i pijanistkinja Milica Lawrence.

Na koncertu će biti izvedena Misa Stiva Dobrogoša za klavir, gudački orkestar i hor, kao i duhovna dela srpskih autora u kojima izdvajamo i premijerno izvođenje kompozicije “Triptih” mladog kragujevačkog kompozitora Desnice Mirka.