Marketing Koncept grupaciju čine pre svega dobri međuljudski odnosi na svim nivoima koji vode pozitivnom rezultatu i trajanju.

Hvala vam sto ste 4 godine sa nama u marketingu.