44 godine od nastanka Hip hop-a, Google je animacijom na pretraživaču skrenuo pažnju na životni stil koji se konstantno sjedinjavao sa različitim elementima tehnologije, umetnosti i urbanog života. Na današnji dan kada je pre 44 godine nastao u Njujorku Hip hop je posebno popularan i u Srbiji zato smo izdvojili Dedu iz južne zone.

Hip hop sadrži dve osnovne komponente: repovanje (engl. MCing, od master of ceremonies) i di-džejing (engl. DJing, od disc jockey).