17.04 i 18.04 u hotelu Kragujevac, Međunarodni Centar Olof Palme organizuje partnerski sastanak između preko 30 organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Švedske / www.palmecenter.se

Cilj je da se razgovara o jačanju marginalizovanih grupa u društvu s zadatkom da se osnaže ka ostvarivanju svojih ljudskih prva. Poseban osvrt je stavljen na radnička prava posebno jer se zna da je Kragujevac bio kolevka radničkog pokreta.

Ujedno, više od 50 gostiju će imati priliku da se obrazuju na temu komunikacija i promocije društveno korisnih sadržaja.

Lokalni partner Savez Samostalnih Sindikata Kragujevca će gostima predstaviti Kragujevac kroz priču o istoriji, ali i posetu muzejima.