Omladina JAZAS-a Kragujevac, u okviru projekta “Volonterizam: prava i odgovornosti” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, raspisuje poziv za predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije za učestvovanje na OBUCI ZA VOLONTERSKI MENADŽMENT.

Obuka za volonterski menadžment ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih predstavnika/ca za kontinuirani rad sa volonterima, kao i osiguranje aktivnog učešća mladih kroz podsticanje volonterskog angažmana.

Obuka okupiće 20 predstavnika/ca OCD-a iz cele Srbije. Održaće se u periodu od 04. do 08. septembra (4 noći) u hotelu Srbija, u Vršcu. Više o hotelu Obuku držaće trenerski tim KOMS-a. Više o KOMS-u Uslovi za prijavu: Organizacija koja nominuje predstavnika/cu ima strateško opredeljenje ka radu sa mladima. Predstavnik/ca OCD aktivno radi sa mladima/volonterima. Predstavnik/ca OCD ima između 15 i 30 godina.

Follow up: Nakon obuke akreditorski tim NAPOR-a pružiće dvomesečnu mentorsku podršku u realizaciji akcionih planova u oblasti volonterskog menadžmenta. Omladina JAZAS-a Kragujevac pokriva sve troškove (put, smeštaj, hrana, radni materijal).

Prijave su otvorene do nedelje, 27. avgusta u 23:59 i dostupne na OVOM linku.

Za dodatne informacije obratiti se Jeleni na jelena.milanovic@jazaskg.rs