U parku Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, 9. jula 2021. godine rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 95 doktora nauka koji su, u periodu od maja 2020. do maja 2021. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:

Prof. dr Nenad Filipović

· 6 doktora nauka na Pravnom fakultetu;

· 7 doktora nauka na Ekonomskom fakultetu;

· 8 doktora nauka na Filološko-umetničkom fakultetu;

· 1 doktor nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu,

· 10 doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka;

· 3 doktora nauka na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

· 12 doktora nauka na Prirodno matematičkom fakultetu;

Docent dr Marina Svičević

· 48 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka;

Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 45 godina rada, promovisano ukupno 1576 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Univerzitet je objavio Knjigu doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2021 u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.

fotografija preuzeta sa zvanične web stranice Univerziteta u Krtagujevcu https://www.kg.ac.rs