Potrebna Vam je organizacija događaja, izložbi, konferncija, seminara, prezentacija novih proizvoda ili manifestacija? Vama na usluzi – OK Event Menadžment. Za više informacija kontaktirajte nas ovde.

Event management je jedna od aplikacija projektnog menadžmenta u cilju osmišljavanja i realizovanja raznih vrsta događaja i kao takva usluga potrebna je različitim tipovima organizacija i firmi.

Organizacije su formalne grupe ljudi koji imaju jedan ili više zajedničkih ciljeva i raspolažu određenim sredstvima i resursima. Mogu biti uspostavljene od strane države, privatnih lica ili grupa građana iz čega, uz različite načine finansiranja, potiče podela na tri sektora – javni, privatni i civilno društvo. U smislu cilja, organizacije se dele na one sa ciljem da kreiraju određene usluge i ostvare profit (fabrike, poslovne kompanije, korporacije…), kako bi ostvarivale određenu funkciju (vlast, politika, interesne grupe, sindikati, partije) i na organizacije koje za cilj imaju brigu o pojedincima ili prihvatljiv i poželjan uticaj na promenu ljudi i društvene klime i najčešće su neprofitne (NVO, škole, bolnice, univerziteti, zatvori). Sa aspekta ekonomije, organizacija je akt organizovanja poslovnih aktivnosti, i aktivnosti koje su u vezi sa poslovanjem.