U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu u utorak, 30. novembra 2021. godine u 19 časova, biće svečano otvorena izložba CRTEŽI I RELjEFI, autora profesora Nikole Vukosavljevića.

Nikola Vukosavljević rođen je 1946. godine u Beogradu. Diplomirao je 1970. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski odsek, kod profesora Jovana Kratohvila. Poslediplomske studije završio je 1972. godine na istoj školi. Izlagao je samostalno crteže, akvarele, medalje, reljefe i punu plastiku i imao više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Redovan je profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu za predmete vajanje i crtanje.

Nagrade

 1. Nagrade iz Fonda vajara Vladete Petrića, Beograd
 2. Nagrada iz Fonda vajara Sretena Stojanovića, Beograd
 3. Nagrada za skulpturu na izložbi ULUS-a, Beograd
 4. Nagrada livnice “Plastika ” na XVIII Oktobarskom salonu, Beograd
 5. Nagrada za skulpturu na izložbi Crtež i mala plastika 78, Beograd
  Nagrada Fonda Moša Pijade na izložbi Likovno stvaralaštvo Udruženja likovnih
  umetnika Srbije, Kosova i Vojvodine, Beograd
  Nagrada XIX Oktobarskog salona za skulpturu, Beograd
 6. I nagrada na konkursu za izradu spomenika Petru Radovanoviću, Bor
 7. Nagrada Republičke zajednice kulture za uspešno organizovanu izložbu u
  Kulturnom centru, Beograd
 8. “Zlatno dleto”, ULUS, Beograd
  Otkupna nagrada, Jugoslovenski bijenale male plastike, Murska Sobota
  Nagrada centra za kulturu, Cetinjski salon jugoslovenske likovne umetnosti, Cetinje
 9. Nagrada Zavoda za izradu novčanica: Medalje i plakete u Srbiji 1970-88, Beograd
 10. Nagrada ULUPUDS-a “Nebojša Mitrić, V međunarodni bijenale umetnosti
  minijature, Gornji Milanovac