Univerzitet u Kragujevcu i Grad Kragujevac i ove godine, u želji da studentima završnih godina pruže priliku da tokom letnjih meseci stiču praktična iskustva i znanja stečena na fakultetu primene u praksi, organizuju Studentsku letnju stručnu praksu u ustanovama čiji je osnivač Grad Kragujevac.

Ovaj program prakse namenjen je studentima završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija. Predviđeno je da se praksa, ukoliko to epidemiološki uslovi dozvole, realizuje u dva ciklusa: 1-31. jul 2021. godine i 1-31. avgust 2021. godine, kako je Ugovorom o sprovođenju Studentske letnje stručne prakse i definisano.

Dostpuno je ukupno 79 mesta za obavljanje prakse u 11 institucija čiji je osnivač Grad Kragujevac. Na osnovu potreba institucija čiji je osnivač Grad, praksu ove godine mogu pohađati studenti završnih godina sledećih 9 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu: Ekonomski fakultet, Fakultet inženjerskih nauka, Fakultet pedagoških nauka, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Pedagoški fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Fakultet za hotelijerstvo i turizam. Prijava za letnju praksu je otvorena do 28. juna 2021. godine. Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca realizuje se već 9. godinu zaredom, počev od akademske 2012/13. godine. Zaključno sa akademskom 2018/19. godinom, Studentsku letnju stručnu praksu sa uspehom je obavilo 285 studenata Univerziteta u Kragujevcu.

Za Studentsku letnju stručnu praksu u akademskoj 2019/20 odabran je 31 student, ali je realizovanje prakse bilo odloženo zbog pandemije virusa korona. Više informacija o Konkursu za Studentsku letnju stručnu praksu možete naći na sajtu Univerziteta i sajtu Centra. Molimo Vas da putem vaših sredstava informisanja podelite ovu informaciju, i kao i do sada, pomognete nam u promovisanju programa Letnje prakse.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata putem imejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili telefona 034 300 425.