Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na promociju rezultata trogodišnjeg
projekta „Analiza bojenog sloja i kurativna i preventivna konzervacija
slika na papirnom nosiocu Petra Lubarde iz ciklusa KRAGUJEVAC 1941“ , iz
legata Spomen–parka.
Promocija će se održati 29. juna 2021. godine, sa početkom u 13.00
časova u muzeju „21. oktobar“ . U prilogu dostavljamo agendu skupa.

Ministarstvo kulture i informisanja je u periodu od 2018. do 2020. godine
podržalo konzervaciju i restauraciju petnaest slika iz ciklusa na
papirnom nosiocu, koji je bio zajednički rad stručnjaka iz različitih
oblasti: složena laboratorijska fizičko-hemijska analiza, na osnovu nje
odabir adekvatnih konzervatorskih tehnika materijala, sam konzervatorski
postupak i preventivna konzervacija restaurisanih slika savremenim
načinom ramljenja, prezentovanja i čuvanja.