UDRUŽENjE PISACA KRAGUJEVCA poziva zainteresovane autore da pošalju svoje radove na Prvi međunarodni književni konkurs pod nazivom PESMOM PROTIV BOMBI.

Svaki učesnik može poslati 2 pesme napisane ćirilicom, u Wordu Times New Roman, veličina slova 12, sa ne više od 28 stihova. Pesme obavezno označiti šifrom, a u drugom kovertu rešenje šifre: ime i prezime, puna adresa, e-mail, kraću biografiju. Radovi će biti štampani u Zborniku.

Ruža u ruci , Dong Cheng foto

Učešće od 600 dinara je obavezno.
Uplatiti na žiro-račun: 150 – 12746 – 21 UPK
Konkurs traje do 10. marta 2021. godine.

Pesnička manifestacija PESMOM PROTIV BOMBI održaće se 24. 03. 2021. godine u Kragujevcu. Toga dana biće uručen zbornik. Učesnicima van Kragujevca zbornik šaljemo poštom.

Dodatne informacije na telefone.+381 60 347 63 44 ili 064 1258976
Pesme slati isključivo u elektronskom obliku na e-mail: radenko.bjel@yahoo.com ili
zranitovic@gmail.com
Za pesme koje pesnici pošalju na konkurs ne mogu tražiti novčanu naknadu za njihovo publikovanje tako da mogu biti objavljene u Zborniku .
Predsednik Udruženja: Radenko Bjelanović