Ovog puta INNOVATION SPACE se bavi vrlo aktuelnom i popularnom temom, a to je – Design Sprint i njegova primena.

U četvrtak, 11. juna od 16h, razgovaraćemo o tome kako Design Sprint izgleda, kada mu se pribegava i čime rezultuje, ali i kako ga primenjuje velika kompanija. Kroz konkretan primer ćemo se dotaći mesta koje zauzima u procesu inoviranja, potom ćemo pričati o tome koliko je sličan, a koliko različit od drugih pristupa i metodologija, ali i kako osigurati njegovu uspešnost i obezbediti primenjivost u svim okolnostima, čak i kada se sprintovi rade ‘na daljinu’.

Đurđa Đukić, naš Business Designer, o svemu ovome će diskutovati sa Vladimirom Tošićem, koji ima više od deset godina iskustva u oblasti menadžmenta i digitalne transformacije, a poslednjih nekoliko je zaposlen u kompaniji Coca-Cola, gde je trenutno na poziciji Senior Data Strategy & Analytics Manager za CEE regiju.