Klub kulture Artium Vas poziva da u petak, 01. oktobra u 20 časova, u prostorijama  Galerije ARTIUM ul. Braċe Poljakoviċa 2 u Kragujevcu, prisustvujete svečanom otvaranju izložbe  “Retrofuturizam”, likovne umetnice Danice Masnikoviċ  u simbiozi sa Art Studiom DADA.

foto: ARTIUM klub kulture