Gradsko veće Kragujevca donelo je odluku da proda, kroz licitaciju, 69 hektara građevinskog zemljišta na…
Više