Gradsko veće Kragujevca donelo je odluku da proda, kroz licitaciju, 69 hektara građevinskog zemljišta na lokaciji “Radna zona Sobovica – Lužnice”.

Kako piše na sajtu Grada, Gradsko veće je na sednici održanoj 3. januara donelo Program za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kragujevca radi izgradnje objekata za 2018.