U ne tako dugoj slikarskoj karijeri Nenad Ristović je sazrevao u stalnoj žudnji za snažnim,…
Više