U ne tako dugoj slikarskoj karijeri Nenad Ristović je sazrevao u stalnoj žudnji za snažnim, ekspresivnim likovnim jezikom kojim se na adekvatan način otkriva odnos slikara i prema suštini likovnog fenomena – slike, ali i prema njenom odnosu prema stvarnosti sveta, Ristović se predstavlja kao dosledan tragač za oblikom iskaza koji nije uslovljen nekim od aktuelnih trendova; njegova slikarska svest traži dublji prodor u suštinu jezika, u njegovu moć da iskazujući sebe iskazuje i biće slikara. Ono što je konstantno u toj njegovoj stvaralačkoj strasti je ekspresionistički zamah, povišen ton i gotovo dramatična dinamika poteza.

Međutim, uprkos tome, ne bi se moglo tvrditi da je Ristović tipičan predstavnik istorijskog ekspresionističkog obrasca: on ne traga za karakterom stila ( kao doktrinom ) već za neposrednošću izraza koji razlama duh slikara. Uprkos tome (ili upravo zbog toga ) njegova slka nije agresivna, ne predstavlja se kao napad na pojam estetskog, mada je estetika ovde veoma specifičan pojam. Za njega su definicije formalnih likovnih obrazaca bilo klasičnog bilo savremenog tipa gotovo nevažne: bilo koji (ob)lik na njegovoj slici je do te mere autonoman da se našoj pažnji predstavlja kao iskustveno realna činjenica. Poneka asocijativna linija koja se rađa iz neposrednosti gesta i kolorističke dinamike samo potvrđuju konceptualnu doslednost autora.

Slika se začinje u nemiru slikarskog duha, u snažnom temperamentu i autorovoj dragocenoj sposobnosti da boju izjednači sa egzistencijalnom osnovom samog likovnog jezika. Boja je za njega istovremeno i pokret i dramatska jedinica vizuelne celine slikanog prizora. Taj vrhunski oblik slobode u činu slikanja ni u jednom trenutku ne liči na haos: ritam poteza ima neku imaginarnu logiku kojom se svi elementi formalnog sadržaja slike na neki način dodiruju sa uzbudljivim licem slike.

Ristovićevi crteži, u drugačijoj tehnici i materiji, nude jedan isto toliko neposredan doživljaj koliko i uljane slike na platnu. Olovka na papiru nije samo crni trag na belini hartije, manje ili više ekspresivan, već je ona i znak velikih nemira koji rađaju tako ubedljive i potresne oblike.

Slike možete pogledati i kupiti u online marketu (shop):
https://kragujevac.biz/market/umetnicka-dela