Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti “Ekomar” Vas obaveštava da je u okviru projekta pod nazivnom “Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija” u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Kragujevac i Prirodno- matematičkim fakutetom, Univerziteta u Kragujevcu, a koji se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator” uz finansijsku podršku Evropske Unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert, izrađen i objavljen izveštaj pod nazivom “Evidentiranje ekoloških pritisaka i procena stanja u akumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevaca”, u kojem je dat pregled trenutnog ekološkog stanja na hidroakumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i Bubanj kao i glavni faktori ugružavanja.

Za izradu izveštaja korišćeni su podaci dobijeni na terenskim istraživanjima, literaturni podaci, kao i podaci koje su ustupili saradnici na projektu JKP “Vodovod i kanalizacija” i Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu.

Terenska istraživanja i prikupljanje podataka izvršeni su u toku meseca oktobra i novembra 2020. godine, na hidroakumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i na jezeru Bubanj. Bitan činilac u ostvarivanju rezultata projekta jeste blagovremeno obaveštavanje, komunikacija i aktivno učešće građana putem medija, društvenih mreža i kontakt forme na sajtu Udruženja “Ekomar”. S’ toga Vas pozivamo da aktivno ispratite aktivnosti na ovom projektu i time doprinesete povećanju svesti šire javnosti o stanju, mogućim ekološkim problemima i načinima rešavanja tih problem na hidroakumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca.