Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u okviru programa Susreti sa stvaraocima, organizuje tribinu sa akademikom Goranom Petrovićem. Moderator je dr Časlav Nikolić, profesor srpske književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu.

Po rečima moderatora tribine, prof. dr Časlava Nikolića, knjige Gorana Petrovića kao što su Atlas opisan nebomOpsada crkve Svetog SpasaSitničarnica „Kod srećne ruke”BližnjiRazlikeIspod tavanice koja se ljuspa  i druge, predstavljaju uzorit izraz savremene srpske književnosti. Petrovićevu prozu moguće je sagledati unutar rama poetike postmodernizma, u kojem se ostvaruju njeni postupci razumevanja istorije, kulture, diskursa, ideologije, moći, subjekta ili njene perspektive poetičkog samorazumevanja. Petrovićeva literatura, međutim, predstavlja još obuhvatniju biblioteku: ona uspostavlja impresivnu sferu imaginacije, u kojoj vremenski, prostorno i jezički rasuti tragovi srpskog kulturnog, književnog i istorijskog bića ponovo progovaraju.

SS15047

Tribina će se održati u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu, u petak 28. maja 2021. u 13 sati. Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica, u skladu sa kapacitetom sale, epidemiološkim preporukama i ograničenjima.