GEO CHALLENGE je onlajn nacionalno takmičenje koje je otvoreno za sve učenike srednjih škola u Srbiji, a odnosi se na vizualizaciju podataka i predloge mera za unapređenje koje su preduzentički orijentisane. Organizator ovog takmičenja je kompanija „HERE“ sa sedištem u Amsterdamu, zajedno sa Regionalnim centrom za talente Beograd II.

Takmičenje je uključilo preko 800 učesnika. Ekipa učenika Prve kragujevačke gimnazije, u sastavu Aleksandar Đorđević, Luka Bogdanović, Stefan Gligorijević, Bogoljub Ilić i Luka Virijević, osvojila je II mesto, sa zadatkom na temu „Održivi razvoj Pomoravskog okruga“. U okviru ovog zadatka izneli su svoje ideje i moguća rešenja ekonomskih problema Pomoravskog okruga, u vidu predavanja, koje je održano u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Naši učenici izrazili su želju da u narednom periodu, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, nastave da se bave svojim istraživanjima, idejama i znanjem, koje su stekli tokom ovog takmičenja.