Mere aktivne politike zapošljavanja grada Kragujevca, za koje je ove godine opredeljeno preko 18 miliona dinara, od čega je učešće grada 55 odsto a ostatak Nacionalne službe za zapošljavanje, i ove godine su privukle veliko interesovanje nezaposlenih lica, posebno iz kategorije teže zapošljivih.

Poslovni tim koji radi u kancelarijskoj kabini, izbliza

Tako je na sednici Gradskog saveta za zapošljavanje, od pristiglih 67 zahteva po osnovu samozapošljavanja, odobreno 36 zahteva u ukupnom iznosu od 10,8 miliona dinara. Za javne radove, kroz koje su uključena lica sa invaliditetom, odobreno je sedam zahteva organizacija i udruženja, koje su iskazale potrebu za angažovanjem 21 lica na period od dva meseca, zašta je opredeljeno 1,56 miliona dinara. U okviru treće mere, koje se odnose na subvencije preduzećima koja su iskazala potrebu za angažovanjem nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica, odobreno je 2,16 miliona dinara, za angažovanje 10 lica u isto toliko kragujevačkih preduzeća.

Savet za zapošljavanje grada Kragujevca, doneo je preporuku da se neutrošena sredstva u iznosu od 3,4 miliona dinara, preusmere na nezaposlene koji su konkurisali za mere samozapošljavanja, čime bi se omogućilo da još 11 lica realizuje svoje poslovne planove, odnosno registruju predložene proizvodne i uslužne delatnosti.