MWPc tim Marketing Koncept grupe podržao je izradu sajta BTĐ Prevention na kome su istaknute usluge: Zdravlje na radu i Zaštita od požara.